logo
产品中心
排针连接器系列
伺服排针 排针连接器
简牛 & 牛角 连接器
简牛连接器 牛角连接器
网口连接器
RJ45
汽车连接器
A型接插件
种类
系列
间距
型号
安装方式
额定电流
额定电压
27条搜索结果
产品中心

图片

名称

型号

规格(间距)

安装方式

额定电流

0.8mm板对板连接器/80P母头/H15.7

0.8mm板对板连接器/80P母头/H15.7

3710F080157S0FR01

0.8mm

SMT立贴

0.5A

0.635mm板对板连接器/公座H10.0

0.635mm板对板连接器/公座H10.0

3722MXXX100XXFX0X

0.635mm

SMT立贴

0.5A

0.635mm板对板连接器/母座H9.0

0.635mm板对板连接器/母座H9.0

3722FXXX090XXFX0X

0.635mm

SMT立贴

0.5A

0.6mm板对板连接器/公座H2.2

0.6mm板对板连接器/公座H2.2

3721MXXX022XXEX0X

0.6mm

SMT立贴

0.4A

0.5mm双槽型板对板连接器/母座H4.5

0.5mm双槽型板对板连接器/母座H4.5

3723-FXXX045XXXX0X

0.5mm

SMT立贴

0.5A

0.5mm双槽型板对板连接器/母座H3.5

0.5mm双槽型板对板连接器/母座H3.5

3723-FXXX035XXXX0X

0.5mm

SMT立贴

0.5A

0.5mm双槽型板对板连接器/母座H2.2

0.5mm双槽型板对板连接器/母座H2.2

3723-FXXX022XXXX0X

0.5mm

SMT立贴

0.5A

0.5mm双槽型板对板连接器/公座H1.0

0.5mm双槽型板对板连接器/公座H1.0

3723-MXXX010XXXX0X

0.5mm

SMT立贴

0.5A

0.635mm板对板连接器/母座H5.0

0.635mm板对板连接器/母座H5.0

3722FXXX050XXFX0X

0.635mm

SMT立贴

0.5A

0.5mm双槽型板对板连接器/母座H3.0

0.5mm双槽型板对板连接器/母座H3.0

3723-FXXX030XXXX0X

0.5mm

SMT立贴

0.5A