logo
产品中心
排针连接器系列
伺服排针 排针连接器
简牛 & 牛角 连接器
简牛连接器 牛角连接器
网口连接器
RJ45
汽车连接器
A型接插件
种类
系列
间距
型号
安装方式
额定电流
额定电压
16条搜索结果
产品中心

图片

名称

型号

规格(间距)

安装方式

额定电流

0.5mm高频大电流浮动式板对板连接器/公座H6.9

0.5mm高频大电流浮动式板对板连接器/公座H6.9

3726MXXX069XXXX0X

0.5mm

SMT立贴

0.5A

0.635mm浮动式板对板/公座H12.5

0.635mm浮动式板对板/公座H12.5

3724MXXX125XXXX0X

0.635mm

SMT立贴

0.5A

0.635mm浮动式板对板/公座H7.65

0.635mm浮动式板对板/公座H7.65

3724MXXX076XXXX0X

0.635mm

SMT立贴

0.5A

0.8mm浮动式板对板/公座H7.8

0.8mm浮动式板对板/公座H7.8

3725MXXX078XXXX0X

0.8mm

SMT立贴

0.8A

0.8mm浮动式板对板/母座H5.0

0.8mm浮动式板对板/母座H5.0

3725FXXX050XXXX0X

0.8mm

SMT立贴

0.8A

0.8mm浮动式板对板/母座H8.45

0.8mm浮动式板对板/母座H8.45

3725FXXX085XXXX0X

0.8mm

SMT立贴

0.8A

0.8mm浮动式板对板/母座H7.0

0.8mm浮动式板对板/母座H7.0

3725FXXX070XXFX0X

0.8mm

SMT立贴

0.8A

0.8mm浮动式板对板/公座H14.5

0.8mm浮动式板对板/公座H14.5

3725MXXX145XXFX0X

0.8mm

SMT立贴

0.8A

0.8mm浮动式板对板/公座H13.4

0.8mm浮动式板对板/公座H13.4

3725MXXX134XXXX0X

0.8mm

SMT立贴

0.8A

0.8mm浮动式板对板/公座H11.4

0.8mm浮动式板对板/公座H11.4

3725MXXX114XXXX0X

0.8mm

SMT立贴

0.8A