logo
产品中心
排针连接器系列
伺服排针 排针连接器
简牛 & 牛角 连接器
简牛连接器 牛角连接器
网口连接器
RJ45
汽车连接器
A型接插件
种类
系列
间距
型号
安装方式
额定电流
额定电压
39条搜索结果
产品中心

图片

名称

型号

规格(间距)

安装方式

额定电流

1394连接器/线端/10P/母座/焊线式

1394连接器/线端/10P/母座/焊线式

6312F-10SG0PA0X

2.0mm

焊线式

1.0A

1394连接器/线端/6P/母座/焊线式

1394连接器/线端/6P/母座/焊线式

6312F-06SG0PA0X

2.0mm

焊线式

1.0A

1394连接器/线端/6P/公座/焊线式

1394连接器/线端/6P/公座/焊线式

6312M-06DS0MA0X

2.0mm

焊线式

1.0A

1394连接器/板端/10P/SMT/公座

1394连接器/板端/10P/SMT/公座

6312M-10MXXMX0X

2.0mm

贴片式

1.5A

1394连接器/板端/10P/180°/公座

1394连接器/板端/10P/180°/公座

6312M-10SXXMX0X

2.0mm

180°插板

2.0A

1394连接器/板端/6P/90°反侧插/公座

1394连接器/板端/6P/90°反侧插/公座

6312M-06RS0MA02

2.0mm

90°插板

1.5A

1394连接器/板端/6P/90°侧插/公座

1394连接器/板端/6P/90°侧插/公座

6312M-06DXXMA0X

2.0mm

90°插板

1.5A

SCSI/90°/公座/全塑型

SCSI/90°/公座/全塑型

6310MXXXRDXXPNA0X

1.27mm

90°插板

1.0A

SM-SCSI/公头焊线式

SM-SCSI/公头焊线式

6331MXXSDXXPNA0X

1.27mm

焊线式

1.0A

SCSI/公头/DB型/带锌合金外壳/焊线式

SCSI/公头/DB型/带锌合金外壳/焊线式

6330M068SSXXMNA0X

1.27mm

焊线式

1.0A